FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Konferencje

Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka” od 2002 roku organizuje ogólnopolskie konferencje dla nauczycieli chrześcijan. Mają one na celu przede wszystkim niesienie pomocy ludziom uczącym w szkole, a także przypomnienie tego, jak wielki wpływ na życie młodego człowieka ma jego nauczyciel.

Ważną potrzebą jest również pomoc w zintegrowaniu treści zawartych w Biblii z podstawą programową oraz w znalezieniu sposobów na stworzenie optymalnych relacji między nauczycielem a uczniem oraz między nauczycielem a rodzicami.

 


 

I.    2002 -  „Integracja wartości biblijnych z programem nauczania.”

 

Wykładowcy:

 

Marek Kaniewski – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Chrześcijan

 

 1. Zagrożenie rodziny polskiej w świetle europejskiego liberalizmu.
 2. Nauczyciel jako wzorzec postępowania.
 3. O systemie wartości – Rzeczypospolite zawsze takie będą, jakie ich młodzieży chowanie.

 

Harold Klassen – Black Forest Academy, Association of Christian Schools International

 

 1. Trzy aspekty uczenia się.
 2. Aspekty rzeczywistości.
 3. Atuty biblijne.
 4. Integracja biblijna.
 5. Objawienie.
 6. Nauczanie.
 7. Co to jest edukacja.
 8. Dlaczego brać pod uwagę edukację chrześcijańską.
 9. Co czyni edukację chrześcijańską.

 

 


 

II.  2003 - „Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to co minęło, już nie zważajcie! Oto Ja czynię rzecz nową” Iz. 43:18-19.

 

Wykładowcy:

 

Malcolm Clegg – BST, Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”

 

 1. Równowaga w życiu. Praca, służba, a szukanie Królestwa Bożego w 21-m wieku.
 2. Nauczanie które zmienia życie – wiedza, czy mądrość, twórczość , czy porządek.

 

Malcolm Elliot – Hogg – BST

 

 1. Współpraca z Bogiem

 

Marek Kaniewski – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Chrześcijan

 

 1. Oto wszystko nowym czynię.
 2. Budowanie właściwych relacji z uczniami.
 3. Autorytet nauczyciela - jak go budować i jak go stracić.

 

John Strimple

 

Pełnia życia każdego dnia

 1. Jaki jest cel naszego życia?
 2. Żyć z determinacją
 3. Boża Moc w codziennym życiu

 

Warsztaty:

 

Anna Majchrowska – Każdy ma wartość w oczach Boga: Praca dziećmi i młodzieżą w świetlicy środowiskowej.

 

 Edyta Jakubowicz – Szawernoga – Czy lubię być nauczycielem?

 

Marek Kaniewski – Umiejętne nauczanie – samodyscyplina nauczyciela.

 

 


 

III.  2004 –„Biblia naszą podstawą programową !” ( Jak integrować treści nauczania szkolnego z prawdami Bożymi w naszym systemie edukacyjnym?)

 

 

Wykładowcy:

 

Malcolm Clegg – BST, Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”

 

Edukacja jako zintegrowana służba.

 

Harold Klassen – Black Forest Academy, Association of Christian Schools International

 

Integracja biblijna

 

Joanna Lisek – Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”

 

Praca z tekstem biblijnym

 

Zofia Lewandowska -  ChSP i Gimnazjum „Arka”, Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”

 

Podsumowanie konferencji

 

Warsztaty:

 

Grażyna Zalewska – Kierwiak, Monika Orlikowska, Joanna Lisek

 

 


 

IV. 2008 – „W poszukiwaniu jedności nauczyciel – rodzic”

 

Wykładowcy:

 

 

Malcolm Clegg – EWST, Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”

 

Budowanie zdrowego pokolenia w okresie humanizmu

 

Krystyna Ferenz – prof. zw. dr hab. – prorektor WSHE w Brzegu, kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Formy, zakres i poziomy współpracy nauczycieli i rodziców.

 

Andrzej Horyza – EWST, SLOT ART. Festiwal

 

Rozwój człowieka – dwa podstawowe modele.

Zofia Lewandowska -  ChSP i Gimnazjum „Arka”, Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”

 Mediacje, oraz wykład podsumowujący.

 

Jacek Weigl – Przedszkole i Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Samuel” w Warszawie

 

Jak nauczyciel może współpracować z rodzicami.